Copyright © PW2018
Built with Indexhibit

+ Born 1987 in Warsaw, Poland. In 2012 graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw (MFA in Painting). In 2011 took part in a residancy program at Bilbao Arte Fundation in Bilbao.
Lives and works in Warsaw. Represented by Polana Institute (Warsaw)

+ e: plnwstwsk@gmail.com

+ instagram: @paulinawlostowska

+ blog: grupajest

+ swada.pl

+ TXT:

Obiekty tekstylne Przekrój, PL/EN

O konstrukcjach analogowych, archeologii przedmiotów i miejskim rękodziele z artystką Pauliną Włostowską rozmawia Aleksandra Litorowicz Notes na 6 tygodni, PL

Zwrot ku rzeczom/ A turn toward things. Julia Harasimowicz Zachęta, Magazyn, PL/ EN